Psychiatrický nález:

Paní je lucidní, plně orientovaná, V kontaktu ochotná, oční kontakt přiměřený, Psychomotorické tempo v normě, odpovědi přiléhavé, bez latencí, bez tenze či anxiety, normoforická. Pacientka je bez poruch vnímání či myšlení, bez projevů agrese. Spánek bez poruch. Intelektové a mnestické funkce jsou orientačně v normě, osobnost bez zjevné patologie, bez suicidálních rozvah či tendencí.