Psychiatrický nález:

Pacientka je lucidní. Plně orientovaná osobou a místem, časem rámcově. Oční kontakt v normě. Psychomotorické tempo inhibované, odpovědi obsahově chudší, po mírných latencích, bez tenze či anxiety, forie pokleslá, hypoprosexie, emočně mírně kolísá. Pacientka je bez poruch vnímání či myšlení. Intelektové a mnestické funkce jsou orientačně sníženy. Spánek bez poruch. Pacientka je bez projevů agrese a bez suicidálních rozvah či tendencí. Osobnost bez zjevné psychopatologie