Kazuistika č. 3:

Pacientka narozená v roce 1939, onemocnění je u paní diagnostikováno od roku 1996. V posledních několika letech pacientka udává smutnou náladu. Dále na sobě pozoruje, že je úzkostnější než bývala. Vnímá potíže s krátkodobou pamětí. Před 8 lety si uvědomila první výraznější potíže, kdy nenašla cestu domů z autobusové zastávky. Také pacientka je více agresivnější, útočnější, často velmi pláče, hůře snáší jakékoli změny. V rodinné anamnéze měl její otec problémy demencí. Halucinace nemá.