Kazuistika č.:1

Jedná se o muže narozeného v roce 1946. Huntingtonova choroba byla diagnostikována v roce 2007. V rodinné anamnéze není uvedena předchozí genetická choroba. V předcházejících 2 letech si sám pacient všiml zhoršené artikulace a v poslední době udává potíže s prostorovou orientací, kdy má obavy, zda sám z procházky najde bydliště.