Psychiatrický nález:

Pacient je lucidní, plně orientovaný osobou, místem a situací. Časem orientovaný rámcově. V kontaktu ochotný, oční kontakt omezený. Psychomotorické tempo inhibované, odpovědi obsahově chudé, logicky správně, myšlení chudé, rigidní, bez tenze či anxiety. Pacient je bez známek hlubší deprese, bez známek mánie, bez projevů agrese, bez psychotické iritace, bez suicidálních rozvah či tendencí, intelektové a mnestické funkce orientačně snížené, pasivně podrobivý.