Kazuistika č.4

Pacientka je narozená v roce 1959 a choroba je diagnostikována od roku 2008. V posledních asi 3 letech pozoruje postupně progredující mimovolní pohyby končetin a těla s poruchou chůze. Pacientce padají věci z rukou, zhoršilo se jí písmo a zaznamenala změny nálady ve smyslu, že je vznětlivější a rychle se rozčílí. V domácnosti zatím vše zvládá. Pacientka udává pozitivní rodinnou anamnézu u matky a u sourozenců.