Psychiatrický nález:

Paní je lucidní, orientovaná místem, časem, osobou a situací. Kontakt navazuje ochotně. Odpovědi jsou místy hůře srozumitelné, ale přiléhavé. Myšlení chudší, porucha kognitivních funkcí zjišťováno testem Mini Mental State Examination skóre 23 bodů ze 30 bodů. Psychomotorické tempo v normě. Odpovědi přiléhavé bez latencí, myšlení koherentní. Vnímání bez poruch, emočně kolísá, subdeprese, anxieta, bez suicidálních rozvah či tendencí, bez agrese, osobnost organicky stigmatizovaná.