Kazuistika č. 5

Jedná se o pacientku, která nemá Huntigtonovu chorobu a je zařazena do souboru jako kontrolní vzorek pro srovnání. Rodinná anamnéza nevýznamná.