Neurologický nález:

Paní je lucidní, orientovaná v čase, místě a prostoru správně. Řeč je správná, bez fatické poruchy a dysartrie. Mozkové nervy jsou bez patologického nálezu. Izokorie, fotoreakce v normě, bulby jsou volně pohyblivé a do krajních mezí dotahují bez potíží. Rychlost sledovacích očních pohybů nesnížena. Jazyk se plazí středem, mimika symetrická. Čití v obličeji udává správné, meningeální jevy negativní. Horní a dolní končetiny jsou bez omezení hybnosti a svalové síly, bez paréz a pyramidových jevů. Reflexy symetricky výbavné, taxe bilaterálně správná, taktilní čití bez poruchy, diadochokineza správná. Tonus na končetinách správný. Stoj a chůze bez poruchy, tandemovou chůzi zvládá bez potíží.