Psychiatrický nález:

Muž je lucidní, v průběhu vyšetření se projevily choreatické pohyby. Na otázky reaguje jenom pohybem hlavy popř. slovem "ano". Chápe obsahy jednoduchých povelů a otázek, podrobivý, bez projevů hetero či autoagrese, bez spontánní psychotické produkce, bez tenze či anxiety, bez floridní psychotické produkce, v popředí syndrom demence.