Kazuistika č. 2

Pacientem je muž narozený 1961, v roce 2004 byla u pána diagnostikována Huntingtonova choroba. Z rodinné anamnézy pacient udává, že otec zemřel na kardiovaskulání onemocnění a byl bez příznaků Huntingtonovy choroby. Matka dle popsaných příznaků pacientem měla Huntingtonovu chorobu, ale nebyla lékařem diagnostikována, protože příznakům nevěnovala pozornost a neurologa nenavštívila.