Jiná zobrazení:
Popis:
Arteria cerebri posterior - konečná, párová vetev z a. basilaris. Kříží se s III. hlavovým nervem, zatáčí kolem mesencephala, přes incisura tentorii na spodní a vnitřní plochu mozkové hemisféry. Korové větve zásobují g. temporalis inferior, g. parahippocampalis, g. occipitotemporalis medialis, g. occipitotemporalis lateralis, cuneus, část praecuneu, gyri occipitales , polus occipitalis.