Jiná zobrazení:
Popis:
Arteria vertebralis - tepna odstupující z příslušné a. subclavia. Vstupuje do lebky přes foramen magnum. Při horním okraji prodloužené míchy se spojuje s druhostrannou tepnou do nepárové arteria basilaris. Vydává větve na krku a v lebce. Mezi intrakraniální větve patří větve pro obaly mozkové v zadní jámě lební, a. cerebelli inferior posterior, a. spinalis posterior, a. spinalis anterior, drobné větve pro prodlouženou míchu a pro plexus choroideus IV. mozkové komory.