Jiná zobrazení:
Popis:
Arteria cerebelli inferior anterior - párová větev z a. basilaris pro dolní část mozečku a laterální část prodloužené míchy a pontu.