Popis:
Arteria ophthalmica - větev odstupující z pars cerebralis a.carotis internae. Odstupuje z konvexity karotického sifonu. Vstupuje přes canalis opticus do orbity, kde se větví. .