Popis:
Arteriae centrales anteromediales - odstupují z a. cerebri anterior, běží k ventrální části corpus striatum, přednímu hypothalamu, k útvarům v přední části III. mozkové komory.