Popis:
Arteriae centrales jsou drobné větve odstupující z oblasti circulus arteriosus, jsou určeny pro hluboké struktury koncového mozku.