Popis:
Mozek je zásoben krví z aa. carotides internae a aa. vertebrales. Obě aa. vertebrales se spojují do a. basilaris. Propojením aa. carotides internae et a. basilaris vzniká circulus arteriosus cerebri (Willisi), ze kterého vystupují větve pro kůru mozkovou, pro bazální ganglia a diencephalon. Mozkový kmen a mozeček je zásoben větvemi z aa. vertebrales a a. basilaris. Žíly mozku se vlévají cestou žilních splavů do vv. jugulares internae.