Program Neuroanatomie I.- struktury CNS vznikl s podporou FRVŠ (projekt 1868/2008). Jeho cílem je souhrnně předložit základní informace o struktuře a funkci centrálního nervového systému, pomocí spojení schematických nákresů, odpovídajících fotografií a stručných textů. Program je určen především studentům druhého ročníku studijních programů Všeobecného lékařství, Generally Medicine, prvního ročníku studijních programů Zubního lékařství, Klinická kineziologie a kinezioterapie a Fyzioterapie v předmětu normální anatomie. Studentům vyšších ročníků při studiu neurofyziologie, neuropatologie a klinických oborů program umožňuje zopakování neuroanatomických vědomostí. V programu bylo použito schémat ze skript Obrazové předlohy k přednáškám z CNS prof. Holibky.
Autoři by touto cestou rádi poděkovali panu Jiřímu Plhákovi a panu Mgr. Ivo Šrámkovi za technickou spolupráci.Práce s programem

 • Program je optimalizován pro všechny prohlížeče, je vyžadováno povolení jazyka Javascript, doporučené rozlišení monitoru je 1280 x 1024 nejlépe s využitím režimu celé obrazovky (klávesa F11).


 • V jakékoliv úrovni prohlížení je možno vybrat českou či anglickou verzi, pomocí tlačítek:


 • Vyhledávání termínů abecedně umožňuje:


 • Šipky umožňují postupovat v režimu výuky po jednotlivých krocích:


 • Lišta na levé straně umožňuje volbu kapitoly, po jejím výběru se rozvine volba podkapitol a další možnost výběru. Cesta výběru zůstává na liště, s odlišením úrovně, k dispozici pro další výběr nebo návrat k vyšší úrovni:


 • Na horní liště vpravo je umístěn popis struktury.


 • Funkce: skrýt čísla – umožňuje odstranit čísla tam, kdy by překrývala detail.


 • Jiná zobrazení umožňují přejít mezi různými vyobrazeními, která jsou pro danou strukturu k dispozici:


 • V režimu výuky v pravé liště jsou uvedeny latinské, v anglické verzi anglické, názvy struktur. Pokud nomenklatura používá dva názvy, jsou tyto odděleny středníkem. Obvykle jsme neuváděli dvojí název, který vychází ze dvou možností označení směru (např. ncl. retrodorsolateralis × ncl. retroposterolateralis). Eponyma nebo názvy vžité, ale nezařazené do nomenklatury uvádíme v závorce. Kurzíva označuje struktury, které doplňují základní informace, případně ty které jsou v určité kapitole uvedeny jen pro usnadnění přesnější orientace preparátu.


 • Při posunu ukazatele myší nad název konkrétního útvaru změní se odpovídající číslo na obrázku nebo fotografii na červené, při kliknutí na název, tento změní pozadí na modré a objeví se popis útvaru. Stejně reagují čísla na obrázku nebo fotografii. Popis jednotlivých fotografií a texty úvodů kapitol se objeví při základním výběru obrázku nebo příslušné kapitoly.


 • Latinská i anglická nomenklatura je uváděna podle publikace - Terminologia anatomica Inernational Anatomical Terminology FCAT, nakl. Thieme Stuttgart z roku 1998.


 • V textu jsou použity zkratky:
  a. » arteria
  aa. » arteriae
  v. » vena
  vv. » venae
  n. » nervus
  nn. » nervi
  ncl. » nucleus
  ncll. » nuclei
  s. » seu - nebo-li
  g. » gyrus

 • Použitá literatura:
  ČIHÁK, Radomír. Anatomie 3. vyd. 1. 1997. ISBN 80-7169-140-2.
  DAUBER, Wolfgang. Feneisův obrazový slovník anatomie. vyd. 3. české. 2007. ISBN 978-80-247-1456-1.
  HAINES, Duane E. Neuroanatomy: An Atlas of structures, Sectiones, and System. vyd. 6. ISBN 0-7817-4677-9.
  HOLIBKA, Vladimír. Obrazové předlohy k přednáškám z anatomie: Centrální nervový systém. 5. vyd. 2003. ISBN 80-244-0701-9.
  KAHLE, Werner; FROTSCHER, Michael. Nervous System and SensoryOrgans. vyd. 5. 2003. ISBN 3-13-533505-4.
  NOLTE, John; ANGEVINE, Jay B. Jr. The Human Brain in Photographs and Diagrams. vyd. 3. 2007. ISBN 978-0-323-04573-5.
  PETROVICKÝ, Pavel. Anatomie s topografickými aplikacemi: III. svazek Neuroanatomie, smyslová ústrojí a kůže. 2002. ISBN 80-8063-049-8.
  RUBIN, Michael; SAFDIEH, Joseph E. NETTER'S Concise Neuroanatomy. 2007. ISBN-13: 978-1-933247-22-9.
  SINGH Inderbir. Textbook of Human Neuroanatomy. vyd. 5. 1997. ISBN 81-7179-530-7.
  SNELL Richard S. Clinical Neuroanatomy, 6th editon. Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia 2006. ISBN 97-80-7817-9010-9.