Popis:
Hřbetní mícha je provazec nervové tkáně, mírně ventrodorzálně oploštělý, dlouhý 40 - 50 cm, široký 10 - 13 mm, o hmotnosti 30 - 35 g. Průřez míchou se liší v jednotlivých částech. Nejširší je v krčním úseku. Mícha je uložena v páteřním kanálu, od foramen magnum k úrovni těla L2, v obalech míšních.