Jiná zobrazení:
Popis:
Na míše můžeme rozlišit míšní segmenty, podle výstupů zadních a předních kořenových vláken v sulcus ventrolateralis a dorsolateralis a podle míšních segmentů rozlišuleme jednotlivé úseky míšní.