Jiná zobrazení:
Popis:
Connus medularis a cauda equina. Cauda equina je souborem míšních kořenů bederních, křížových a kostrčních nervů, které pokračují pod conus medularis v páteřním a křížovém kanálu ke svým výstupům.