Jiná zobrazení:
Popis:
Pars cervicalis - část míchy složená z osmi krčních segmentů. První pár míšních nervů vystupuje nad atlasem, osmý pár přes foramen intervertebrale mezi sedmým krčním a prvním hrudním obratlem.