Jiná zobrazení:
Popis:
Intumescentia cervicalis - krční ztluštění - vřetenovité rozšíření míchy v úrovni obratlů C3 - Th2 (segmenty C3 - Th1), podmíněné množstvím motoneuronů pro svaly horní končetiny.