Jiná zobrazení:
Popis:
Intumescentia lumbosacralis - bederní ztluštění - vřetenovité rozšíření míchy v úrovni obratlů Th9 - L1 (segmenty L1 - S3), podmíněné množstvím motoneuronů pro svaly dolní končetiny.