Popis:
Segmenta sacralia ( S1 - S5) Míšní segmenty z nichž vznikají křížové míšní nervy. První až čtvrtý pár vystupují po rozdělení na přední a zadní větev skrze foramina sacralia pelvina (přední větve) a foramina sacralia dorsalia (zadní větve). Pátý pár křížových nervů vystupuje skrze hiatus sacralis.