Popis:
Segmenta coccygea (Co1 - Co3) - jeden až tři drobné míšní segmenty z nichž vystupuje jeden pár kostrčních nervů. Canalis sacralis opouští skrze hiatus sacralis.