Jiná zobrazení:
Popis:
Detail hrudního míšního segmentu. Pohled zepředu.