Popis:
Objem bílé hmoty míšní se zmenšuje směrem dolů. Svazky vláken, se stejným průběh a funkcí vytváří nervové dráhy - tractus (jde o dráhy projekční). Shrnutí popisu bílé hmoty do jednoho řezu je určitým zjednodušením. Dráhy vzestupné jsou pro zjednodušení zobrazeny pouze vpravo, dráhy sestupné pouze vlevo, přestože jsou to párové systémy.