Popis:
Tractus spinothalamicus - svazek vláken, který zasahuje do předních i postranních provazců, vlákna jsou axony buněk z druhostranného nucleus proprius columnae posterioris. Většina vláken končí u nucleus ventralis posterolateralis thalami. Vede informace bolesti, teploty, tlaku z kontralaterální části těla. Dráha je somatotopicky uspořádána - na povrchu jsou vlákna z křížové a bederní míchy, nejhlouběji jsou uložena vlákna z míchy krční.