Popis:
Fasciculi proprii - vlastní míšní dráhy, které propojují jednotlivé segmenty míchy mezi sebou.