Jiná zobrazení:
Popis:
Z míchy vystupuje 31 párů míšních nervů. 8 párů krčních nervů, 12 párů hrudních, po pěti párech bederních a křížových a jeden pár kostrčních nervů. Každý míšní nerv vzniká spojením zadního a předního kořene resp. zadních a předních kořenových vláken.