Jiná zobrazení:
Popis:
Ganglion senzorium nervi spinalis (ganglion spinale) - vřetenovité rozšíření na zadním kořenu míšním, obsahuje těla pseudounipolárních buněk, jejichž dentrit přichází z periferie jako senzitivní složka míšních nervů a axon vstupuje do míchy. Buňky spinálních ganglií představují první neurony senzitivních drah.