Jiná zobrazení:
Popis:
Truncus nervi spinalis - kmen nervu, vzniká spojením předního a zadního kořene, obsahuje proto vlákna motorická i senzitivní. Je tedy smíšený.