Popis:
Ramus meningeus (recurens) - slabší větev míšního nervu, vrací se do páteřního kanálu, obsahuje vlákna senzitivní a visceromotorická, určená pro obaly míchy a cévy v páteřním kanálu.