Jiná zobrazení:
Popis:
Ramus posterior - zadní větve jsou slabší než přední větve míšního nervu (s výjimkou C1), obsahují vlákna motorická pro autochtonní svaly zad (epaxiální svaly), senzitivní pro kůži šíje, zad a části hýždí a vlákna visceromotorická, která přichází cestou ramus communicans griseus. Rami dorsales nevytváří pleteně, zachovávají segmentální úpravu. Dělí se na mediální a laterální větev.