Jiná zobrazení:
Popis:
Ramus anterior - nejsilnější větve míšního nervu určené pro příčně pruhované svaly trupu a končetin, mimo autochtonní svaly zad a pro senzitivní inervaci končetin a přední části trupu. Ramus ventralis obsahuje i vlákna visceromotorická, která přichází cestou ramus communicans griseus. Mimo míšní nervy Th1 - Th12 rami ventrales vytváří pleteně - plexy (plexus cervicalis, brachialis, lumbalis, sacralis, coccygeus).