Popis:
Fila radicularia - kořenová vlákna, vystupují ze sulcus anterolateralis a posterolateralis míchy a konstituují přední a zadní míšní kořeny. Úsek míchy, ze které vystupují kořenová vákna pro jeden pár míšních nervů, nazýváme míšní segment.