Jiná zobrazení:
Popis:
Radix posterior (sensoria) - zadní míšní kořen (zadní kořenová vlákna) - senzitivní, přivádí do míchy axony buněk spinálních ganglií. Podle kvality senzitivní informace pokračují axony v míše do zadních rohů míšních nebo do zadních provazců. Senzitivní vlákna můžeme rozdělit na somatosenzitivní (taktilní čití, propriorecepce, bolest etc.) a viscerosenzitivní (bolest útrobní, chemorecepce, barorecepce)