Popis:
Cévy CNS jsou mezodermálního původu. Během vývoje vrůstají do nervové tkáně z mezodermového základu obalů CNS. Lymfatické cévy v CNS chybí. Krevní arterie a arterioly jsou elastického typu. Kapiláry mají zvláštní uspořádání, které je součástí hematoencefalické bariéry. Endotelové buňky kapilár jsou pevně spojeny zonulae occludentes, chybí jim fenestrace, bazální membrána je kompletní, a zevní povrch kapilár je pokrytý rozšířenými výběžky astrocytů tzv. vaskulárními pedikly. Hematoencefalická bariéra brání přestupu některých, zejm. vysokomolekulárních, látek z krevního řečiště do nervové tkáně. Chybí v plexus choroideus, hypofýze, epifýze a v místě centra pro zvracení v hypothalamu.