Jiná zobrazení:
Popis:
Mícha je zásobena arteriální krví z tepen probíhajících v blízkosti páteře (a. vertebralis, a. cervicalis profunda, a. intercostalis suprema, aa. intercostales posteriores, a. subcostalis, aa. lumbales, a.iliolumbalis, a. sacralis lateralis).