Jiná zobrazení:
Popis:
Arteriae sulcocommissurales - větvičky z arteria spinalis anterior, které pokračují do hloubky fissura mediana anterior a zásobují větší část šedé hmoty míšní (přední sloupce a bazální část zadních sloupců).