Popis:
Rami spinales - větve tepen v okolí páteře - a. vertebralis, a. cervicalis profunda, a. intercostalis suprema, aa. intercostales posteriores, a. subcostalis, aa. lumbales, a.iliolumbalis obou stran. Rami spinales vstupují do foramen intervertebrale a dělí se na přední a zadní ramus radicularis.