Jiná zobrazení:
Popis:
Rami radiculares - ramus spinalis se po vstupu do páteřního kanálu rozdělí na přední a zadní ramus radicularis, které běží podél předního a zadního míšního kořene, které zásobují společně s míšními obaly. Jen některé z těchto větví dosahují míchy a vlévají se do podélných arteriálních kmenů.