Jiná zobrazení:
Popis:
Žíly míchy jsou uspořádány podobně jako tepny. Na povrchu míchy vytváří nesouvislé podélné kmeny, které ústí do epidurálních plexus venosi vertebrales interni. Z nich krev odtéká do plexus venosi vertebrales externi, uložených zevně na tělech a obloucích obratlových. Tyto pleteně ústí do žil v okolí páteře (vv. vertebrales, vv. cervicales profundae, vv. intercostales posteriores, vv. subcostales, vv. lumbales, vv. sacrales laterales).