Popis:
Arteriae centrales anterolaterales - odstupují z a. cerebri media, probíhají do střední a zevní části corpus striatum.