Popis:
Arteria labyrinthi je větev z a. cerebelli inferior anterior nebo basilaris, která doprovází n. VIII. přes meatus acusticus internus do vnitřního ucha.