Popis:
Arteria hypophysialis inferior - větev z pars cavernosa a.carotis internae. Vytváří sí kolem neurohypofýzy. Anastomozuje s a. hypophysialis superior.