Popis:
Arteria hypophysialis superior - větev z pars cerebralis a. carotis internae. Zásobuje stopku hypofýzy, infundibulum a část předního hypothalamu.