Popis:
Arteriae centrales posterolaterales - odstupují laterálněji než předchozí skupina z a. cerebri posterior. Jsou určeny pro dorzální části thalamu a mesencephala, pro epithalamus.